Organisatie
Skiclub Il Primo is een vereniging die op 24 november 1964 door een aantal enthousiaste skiërs is opgericht. Tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden waarin de leden van Il Primo met het bestuur van gedachten wisselen over het gevoerde en te voeren beleid. Het bestuur is samengesteld uit de bekende vierhoek, voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met enkele andere bestuursleden.

De skiclub wordt geleid en bijgestaan door het bestuur, 
diverse commissies 
en 
enkele vaste medewerkers.


Bestuur
Lex Verweij Voorzitter
Nico Langenberg Penningmeester / Vice voorzitter
Lucien Kroon Lid – Algemene zaken
Jan van Marwijk Lid – Secretaris - Sponsoring & Horeca en Inkoop
Vacature voor Lid – Gebouw & Onderhoud
Jacqueline Schipper Lid – Communicatie
Monique Tesschert Lid - Evenementen & Wedstrijden
Norbert Smit Lid - Horeca & Inkoop
Denise van Nuland Lid - Administratief & Juridisch ondersteunend
Martin Bakker Adviseur - Communicatie & Marketing
Jos Goedknegt Adviseur Adviseur - Personeel

Kantoor
Marit Molenaar
Marjolein Schrama
Renate Peters-van Neijenhof

Stube
Jeroen Jaasma
Yvon Bogtman

Commissies
Evenementencommissie

Jaap Snijders Voorzitter
Emmy Minkema
Ype Minkema
Gerrit Kramer
Keest Terwij

Kascommissies
Egbert Gorter
Maurice Laarhoven

Technische commissie
Jaap Bakkum
Cees Roelofsen
Jos Mous

Wedstrijdcommissie
Ruud v.d. Reep Voorzitter
Claudia Smit
Corine v.d. Meer
Geneviève (Veef) Visschers
Niels Martens
Strek Wierdsma
Elena Verweij PWS
Eline van Maasakkers
Monique Tenschert

Ere- en leden van verdienste
Door bestuur en ledenvergadering zijn in de loop van de jaren verschillende leden benoemd tot ereleden en leden van verdienste.

Ere-leden
Wim Wardenaar
Dick Potgieser (overleden in 2011)
Cees de Boer
Jan van Marwijk Sr. (overleden in 2014)
Paul van Medevoort
Theo Verschoor
Ruud Tammes
Ben Eyssens


Leden van verdienste
Riek Plas
Janny Roest
Theo de Wit
Ineke Vergers-van Eeden
Jaap Snijders
Nico Cappel

Jan Sprengers

In de voorjaarsledenvergadering op 22 april 1997 is Theo Verschoor wegens zijn grote verdienste voor de vereniging door de ledenvergadering benoemd tot ere-voorzitter.