Vertrouwenspersoon il primo


vertouwenspersoon

Er wordt op dit moment in de media veel geschreven over ongepaste (seksuele) verhoudingen binnen verenigingen. Gelukkig is dit onderwerp op dit moment beter bespreekbaar al blijft het altijd een moeilijk punt.


Skiclub il primo heeft er tot nu toe, zover wij weten, als vereniging nog niet mee te maken gehad. Echter preventie is beter dan achteraf constateren dat zaken onderbelicht zijn gebleven. Een van de doelstellingen van il primo is het creëren van een veilig sportklimaat waarin een ieder elkaar respecteert en wij met elkaar van onze sport/baan kunnen genieten.

Om dit veilige sportklimaat te creëren heeft, vanaf dit moment, iedere medewerker van il primo een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze VOG verklaring is een vereiste om bij il primo, in welke functie dan ook, te kunnen werken.

Daarnaast heeft het bestuur van il primo mij gevraagd om de vertrouwens persoon van de vereniging te zijn. De Vertrouwenscontactpersoon is binnen il primo, en vele andere verenigingen, het eerste aanspreekpunt voor een ieder die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Daarnaast formuleert de vertrouwenspersoon, samen met het bestuur, het preventief beleid.

Zolang niet de veiligheid van één van onze sporters of medewerkers in gevaar is, dan wel van de aanbrenger zelf, zullen alle gesprekken in volledige vertrouwelijkheid worden gevoerd. Schroom dus niet om bij constatering van iets wat u/jij niet vindt passen bij de veilige sfeer om dan contact met mij op te nemen. Ik ben bereikbaar onder nummer 06-53127848

Jos Goedknegt
Vertrouwenspersoon il primo

 
 

Social media

 

Deel & Print

 
 

Contact

 

Skiclub il primo

Zwarteweg 4

1861GK Bergen

Tel: 072 - 5895064

ofni.[antispam].@ilprimo.nl  

Openingstijden

 

Locatie

 

 

 Ons navigatieadres is Duinweg 1 Bergen NH